През годините в практиката се сблъскахме с редица трудности, в различни етапи на защита правата на доверителите ни, изразяващи се в постановяване на порочни съдебни актове, незаконосъобразно принудително изпълнение, нефункциониращи органи и институции и т.н. Неизборими са случаите, в които волята на Законодателя е поругана, от длъжностни лица в полза на свой или чужд материален интерес.

       Случаите на беззаконие, всевластие, безпринципност или безсилие за кратко време промениха нагласата за развитие на адвокатска кантората „Лалев”.

      Редица наши действия – надяваме се – доведоха до реални промени за всички български граждани и чуждестранни участници в гражданския оборот, чрез утвърждаване принципите на правовата държава и налагане с всички възможни средства спазването на националното законодателство и международните актове, ратифицирани от Република България.

       При необходимост от защита дори на основните права на българските граждани, без колебание ангажираме вниманието на висши органи и институции на  местните изпълнителна, законодателна и съдебна власти, на Европейския съюз и др.

   Да бъдем полезни само на доверителите ни за нас се оказа недостатъчно, като с действията си целим да допринасяме за утвърждаване правната сигурност в обществото.

       Стремим се да бъдем граждански активни и като хора, а позициите ни да бъдат юридически обосновани.

     Ние считаме, за недопустимо адвокатът да робува на един или друг интерес, понеже неговото призвание е да служи, като при изпълнение на своите професионални задължения той се води единствено и само от закона и със съзнанието за независимост и справедливост отстоява с действията си принципите на правовата държава.

АДВОКАТ НИКОЛАЙ ЛАЛЕВ
АДВОКАТСКА КАНТОРА „ЛАЛЕВ”

АДВОКАТ НИКОЛАЙ ЛАЛЕВ
АДВОКАТСКА КАНТОРА „ЛАЛЕВ”
адвокат Николай Лалев © 2019
Страницата се поддържа
от адвокатска кантора ЛАЛЕВ © 2013