През годините в практиката се сблъскахме с редица трудности, в  
различни етапи на защита правата на доверителите ни, изразяващи се в  
постановяване на порочни съдебни актове, незаконосъобразно  
принудително изпълнение, нефункциониращи органи и институции и т.н.  
Неизборими са случаите, в които волята на Законодателя е поругана, от  
длъжностни лица в полза на свой или чужд материален интерес.
Случаите на беззаконие, всевластие, безпринципност или  
безсилие за кратко време промениха нагласата за развитие на  
адвокатска кантората Лалев и Партньори.
Редица наши действия - надяваме се - доведоха до реални  
промени за всички български граждани и чуждестранни участници в  
гражданския оборот, чрез утвърждаване принципите на правовата  
държава и налагане с всички възможни средства спазването на  
националното законодателство и международните актове, ратифицирани  
от Република България.
При необходимост от защита дори на основните права на  
българските граждани, без колебание ангажираме вниманието на висши  
органи и институции на  местните изпълнителна, законодателна и  
съдебна власти, на Европейския съюз и др.
Да бъдем полезни само на доверителите ни за нас се оказа  
недостатъчно, като с действията си целим да допринасяме за  
утвърждаване правната сигурност в обществото.
Стремим се да бъдем граждански активни и като хора, а  
позициите ни да бъдат юридически обосновани.
Ние считаме, за недопустимо адвокатът да робува на един или друг  
интерес, понеже неговото призвание е да служи, като при изпълнение на  
своите професионални задължения той се води единствено и само от  
закона и със съзнанието за независимост и справедливост отстоява с  
действията си принципите на правовата държава.

АДВОКАТ НИКОЛАЙ ЛАЛЕВ
АДВОКАТСКА КАНТОРА ЛАЛЕВ И ПАРТНЬОРИ


АДВОКАТ НИКОЛАЙ ЛАЛЕВ
АДВОКАТСКА КАНТОРА ЛАЛЕВ
адвокат Николай Лалев © 2019
Страницата се поддържа от адвокатска кантора ЛАЛЕВ
© 2013